Aktuality

Rozšiřování technologií - pořízení napínacího lisu

Vloženo : 18.01.2019

Hydraulický lis pro napínání lanových i tyčových kotev. Lis napína až 7-mi pramencové kotvy. Maximální napínací síla až 1200 kN (120 tun)

Ukázky z realizovaných zakázek v roce 2018

Vrtná souprava Beretta T46, vrty Ø od 76 mm do 300 mm
Vloženo : 18.01.2019
 • Silnice I/58 - obec Prchalov zajištění stavební jámy pro stavbu tunelu
 • Silnice I/58 - obec Prchalov zajištění stavební jámy pro stavbu tunelu
 • Silnice I/58 - obec Prchalov zajištění stavební jámy pro stavbu tunelu

Ukázky z realizovaných zakázek v minulých letech

Mikropilotové založení skladu v areálu firmy Fatra Napajedla
Vloženo : 03.10.2016

 • Mikropilotové založení rozhledny v obci Rapotín
 • Zajištění stavební jámy kostela ve Vsetíně
 • Zajištění stavební jámy kostela ve Vsetíně
 • Zajištění stavební jámy kostela ve Vsetíně
 • Záporové pažení v obci Košíky
 • Sanace cihelné klenby - domov pro seniory Háj ve Slezsku
 • Mikropilotové založení mostních opěr v obci Červený Hrádek
 • Kotvení mostní opěry - Slovenská Ľupča
 • Průzkumné vrty v prodejně Sconto Nábytek v Ostravě
 • Mikropilotové založení patek ve skladu firmy Demos v Ostravě
 • Mikropilotové založení patek ve skladu firmy Demos v Ostravě
 • Zajištění svahu v obci Jenišovice na Liberecku
 • Zajištění svahu v obci Jenišovice na Liberecku
 • Zajištění svahu v obci Jenišovice
 • Podchycení základových patek v areálu FN Ostrava
 • Podchycení základových patek v areálu FN Ostrava
 • Kotvení svahu - terasové domy v Luhačovicích